Reglement

 1. De leden zijn te allen tijde verplicht zich aan het verkeersreglement te houden.
 2. Uit hoofde van punt 1 zal bij een ongeval geen verzekeringsaangifte worden gedaan indien blijkt dat de verkeersreglementen niet werden nageleefd.
 3. Een ongevalsaangifte kan enkel worden ingediend door het bestuur na overleg met de betrokken personen. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval en de daar uit voortvloeiende gevolgen, ongeacht wat hiervan de oorzaak ook is.
 4. Officiële ritten zijn alle ritten die op de rittenschema’s vermeld staan ( winterprogramma, voorbereidingsritten, klassiekers enz. ) en zijn daardoor ook door de verzekering gedekt. (meer info betreffende verzekering, zie volgende link)
 5. Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens het winterprogramma, de officiële en de voorbereidingsritten, dit voor uw eigen veiligheid en belang. Personen die geen valhelm dragen, zullen niet meegeteld worden als aanwezige in het clubklassement voor deze bewuste rit. Zij zullen dus ook geen aanspraak kunnen maken op de verzekering van onze club.
 6. De leden van Jong en Fit zijn verplicht in clubkledij te rijden bij officiële ritten van het zomerprogramma. Uitzonderingen zullen enkel worden toegestaan mits een aanvaardbare reden. Bij overtreding  op dit punt zal bij de betrokken persoon het aantal kilometers van de bewuste rit niet in aanmerking genomen worden voor het eindklassement. Wij dienen onze overeenkomsten met de sponsors, die financiële inspanningen doen voor onze club, na te leven. Daarom dient dit punt stipt te worden opgevolgd. Om misverstanden te voorkomen het betreft hier de kledij van het basispakket:
 • Trui korte mouw
 • Trui lange mouw
 • Windtexvest
 • Koersbroek (kort)
 • Mouwstukken
 • Handschoenen (zomerhandschoenen)
 1. Er moet steeds in groep worden gereden zodat wij, voor onze veiligheid op de weg, één blok vormen dat beter opgemerkt wordt dan een verspreidde groep. De start van de rit dient gezamenlijk te gebeuren en de eerste 15 à 20 minuten dient het tempo zo geregeld te worden dat WTC Jong en Fit Zele één groep vormt en niet verspreid is over verschillende kleine groepjes die vaak pas na bepaalde tijd samensmelten.
 2. Het tempo moet tijdens het rijden zo liggen dat iedereen dit kan volgen en de koprijders dienen er zich regelmatig van te vergewissen of het door hen opgelegde tempo door iedereen zonder problemen kan worden gevolgd.
 3. De personen die het tempo aangeven moeten punt 8 in acht nemen. Dit duo moet geregeld worden afgelost, zodat iedereen naar eigen vermogen, een deel kopwerk op zich kan nemen.
 4. Wegomleggingen dienen steeds te worden gevolgd zoals deze worden aangegeven op de openbare weg. Dit om vergissingen, discussies en of problemen met de volgwagen uit te sluiten.
 5. Tijdens de ritten dienen de aanwezige bestuursleden te worden geraadpleegd bij eventuele betwistingen. (vb. in verband met het te volgen parcours).
 6. Voor het clubkampioenschap worden de verreden kilometers in acht genomen. De op het rittenschema vermelde kilometers worden hiervoor in rekening gebracht, ongeacht wijzigingen in parcours door b.v. omleggingen of wegvergissingen.
 7. Clubkampioen is diegene die het meeste kilometers gereden heeft. Bij gelijke stand wordt ook het aantal gereden ritten in acht genomen. In geval van gelijke stand in het aantal kilometers zal diegene met het meeste aantal gereden ritten tot clubkampioen worden uitgeroepen. Indien er dan nog een gelijke stand is voor de eerste plaats, zullen deze personen worden gelijkgesteld en allen tot clubkampioen worden uitgeroepen.
 8. De deelnemers moeten minstens meer dan de helft van de rit gereden hebben om als aanwezige aangeduid te worden. Enkel bij opgave ten gevolge van een valpartij of mechanisch defect is deze regel niet van toepassing. Het clubbestuur zal dan op de eerstvolgende vergadering beslissen of het getroffen lid zijn volledige kilometers in aanmerking komen voor het clubklassement. We gaan er als bestuur ook vanuit dat de leden bij pech gebruik maken van het beschikbare reservemateriaal in de volgwagen.
 9. Leden die als volgwagenbestuurder fungeren, zullen ook aanzien worden als aanwezig bij de rit en worden bijgevolg de kilometers van de rit toegekend. Voor klassieke ritten geldt dit ook voor de bijrijder of wisselbestuurder.
 10. Indien iemand af te rekenen heeft met pech, moet de rest van de groep wachten. Iedereen moet zich dan uiterst rechts op de rijbaan of op het voetpad zetten. Dit dient te gebeuren om ieders veiligheid te garanderen en de ander weggebruikers niet te hinderen.
 11. Bij lek rijden of defect aan de fiets kunnen de leden gebruik maken van het reservemateriaal van de club. Dit materiaal moet zo spoedig mogelijk in goede staat en  vóór de volgende rit bezorgd worden bij een bestuurslid of bij de chauffeur van de volgwagen.
 12. Bij een eerste overtreding van een punt van dit reglement zal de betrokken persoon een verwittiging krijgen. Bij een tweede overtreding zullen er, na overleg van de bestuursleden, sancties getroffen worden. Dit kan de uitsluiting uit de club tot gevolg hebben. Dit betekent dat die persoon van de ledenlijst wordt geschrapt, geschorst wordt van de verzekering en ook niet meer occasioneel mag meerijden. Hij heeft ook geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.   
 13. Personen die geen lid zijn van WTC Jong en Fit mogen maximaal drie ritten per jaar meerijden. Deze gastrijders moeten eveneens rekening houden met de clubreglementen en bepalen niet het tempo van onze club.  Om verzekeringsredenen en om de aangesloten leden niet te benadelen wordt deze limiet gesteld. Indien een lid een gastrijder uitnodigt is het aan te raden deze persoon vooraf van deze maatregel op de hoogte te brengen. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt
 14. Personen die deelnemen aan 2/3 van de officiële ritten (afronding naar beneden) van het zomerprogramma verkrijgen een korting van 15 euro op het lidgeld voor het volgende inschrijvingsjaar, behalve in het jaar dat er nieuwe kledij ter beschikking wordt gesteld.
 15. Leden gaan akkoord met de GPDR verklaring van wtc Jong en Fit Zele vzw. De laatste GPDR verklaring kan je terugvinden op de volgende link: http://www.wtcjongenfitzele.be/content/gpdr-verklaring

Terug