Verzekering

BEKNOPTE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

VOLGENDE PUNTEN ZIJN VOOR DE VERMELDE BEDRAGEN GEDEKT:

BURGERRECHTERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

     Lichamelijke schade                                         €      1.239.467,62

     Stoffelijke schade aan derden                                    123.946,76

MEDISCHE KOSTEN                                                              619,73

OVERLIJDEN                                                                        2.478,94

BLIJVENDE INVALIDITEIT                                                  4.957,87

TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID               niet verzekerd

RECHTSBIJSTAND                                                              6.197,34

 

De polis verzekert de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van het bestuur  van de verzekerde vereniging en van alle personen door het bestuur met rrn opdracht belast.

De  burgerrechterlijke aansprakelijkheid van alle leden;

Alle hierboven vermelde verzekerden worden onderling beschouwt als derden, doch enkel voor de lichamelijke schade die zij oplopen.

De waarborgen worden verleend gedurende door de vereniging georganiseerde activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en voorbereidingen daartoe en gedurende elke trainings-  en/of fietsrit gedurende de week en dit op elk moment en uur van de dag. Hetzelfde geldt gedurende de door het bestuur ingerichte gezamenlijke verplaatsingen, ook deze per fiets.

BELANGRIJK !!

Een ongevalsaangifte wordt steeds gedaan door het bestuur. Aangezien deze de verzekeringnemers zijn moet een bestuurslid, in het bijzonder de voorzitter, de aangifte handtekenen. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren na overleg met de betrokken partijen.

Een lid kan op eigen initiatief geen ongevalsaangifte doen !

Nota:

De volledige polis is ter inzage bij de voorzitter:

     

Terug