Volgende ritten

Rit , maandag, 8 juni 2020 , 08u00 , Km

Wat betreft het wielertoerisme kwamen vanwege de Nationale Veiligheidsraad onduidelijke richtlijnen rond de versoepeling vanaf 18 mei.

In groep fietsen wordt toegelaten onder bepaalde voorwaarden(onder voorbehoud van het ministerieel besluit dat nog kan afwijken).

Om duidelijk te zijn en vergissingen en/of betwistingen te vermijden heeft het bestuur unaniem het volgende beslist:

  • alle clubritten worden opgeschort tot en met de volgende Nationale Veiligheidsraad (begin juni);
  • er wordt dit seizoen uitzonderlijk geen clubkampioen gekroond;
  • Koninginnerit & WTC Jong & Fit Classic worden mogelijk verplaatst naar het najaar;

Volgende zaken hebben ons aangezet tot het nemen van deze beslissingen:

  • de veiligheid en gezondheid van iedereen die lid is of met WTC Jong & Fit begaan is, is primordiaal;
  • het risico op besmetting bij het rijden in groepsverband (20 personen) is te groot;
  • het bedrijfsleven legt zware veiligheidsmaatregelen op en die kunnen we niet naast ons leggen door op zondag in clubverband te gaan fietsen;
  • als erkende Zeelse sportclub hebben we een voorbeeldfunctie en dienen we verantwoord om te gaan met de kans op besmetting door Covid-19.

We wachten de evolutie van de 'coronacijfers' af en hopen op een verder dalende trend.

Voor 8 juni wordt er geen verdere versoepeling verwacht. Het is wachten op de Nationale Veiligheidsraad van begin juni.

Blijf gezond en hou het veilig!

Het bestuur WTC Jong & Fit Zele vzw.