Volgende ritten

Corona update 28/11: opschorting winterritten wtc Jong en Fit Zele

Om de stijgende corona-cijfers het hoofd te bieden heeft de Vlaamse regering beslist om de regels voor recreatieve sportbeoefening te verstrengen. Outdoor sport wordt beperkt tot maximaal 4 personen. Het is tot nader order dan ook niet meer mogelijk om onze traditionele winterritten ( op de weg of in het veld)  op zaterdag en zondag verder te organiseren vanuit de club.

We vragen jullie om respect te hebben voor de genomen maatregelen en de komende weken enkel op eigen initiatief af te spreken, volgens de regel van 4 (minder mag ook).  
  
Als de situatie het opnieuw toelaat, kunnen we binnen een aantal weken hopelijk opnieuw samen outdoor sporten. We volgen de situatie mee op en zullen opnieuw naar jullie communiceren als de situatie verandert.